Основні напрями навчально — методичної роботи

Одним з основних акцентів при підготовці фахівців спец. ПСНК є забезпечення навчально-методичною літературою кожного студента. Викладачами кафедри постійно ведеться розробка нових та удосконалення застарілих навчальних посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок для практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, навчальних практик з охопленням в повному об’ємі всіх видів занять.
Щорічно кожен викладач кафедри подає до видання одну-дві методичні розробки. Відділ оперативної поліграфії ІФНТУНГ тиражує розробки в кількості, достатній для забезпечення ними кожного студента. Це дозволяє студентам значно зекономити час при самостійній навчальній роботі та більш глибше оволодіти знаннями за обраним фахом. При цьому також конкретизуються вимоги викладачів щодо виконання студентами певних видів завдань.
Особлива увага приділяється вивченню студентами сучасних засобів обчислювальної техніки, роботі на цих засобах і наявним програмним продуктам і середовищам. Для проведення практичних і лабораторних занять з використанням персональних комп’ютерів передбачений кафедральний клас ПЕОМ (ауд. 1320), в якому всі наявні комп’ютери об’єднані в локальну мережу. В наявності є найновіші програмні продукти і середовища, якими мають можливість користуватися студенти. Кафедрою передбачено наскрізне вивчення студентами спец. ПСНК сучасної обчислювальної техніки. З цією метою, починаючи з 3-го курсу і до початку дипломного проектування студенти спец. ПСНК мають можливість вивчати дисципліну «Використання ПК при неруйнівному контролі і технічній діагностиці» (по 4 год. в тиждень), по якій передбачено залік, курсова робота і іспит. Графік роботи ауд. 1320 і розклад занять студентів спец. ПСНК є такими, щоб всі заняття, курсове і дипломне проектування, які передбачають використання ПЕОМ, проводилися в ауд. 1320.
На кафедрі постійно ведеться робота з покращення лабораторної бази, оновлюються стенди на сучасній елементній базі, розробляються нові лабораторні установки на реальній або віртуальній ( на ЕОМ) основі. Значний об’єм конструкторсько-монтажних та налагоджувальних робіт при виготовленні лабораторних стендів виконують самі студенти під керівництвом викладачів каф. МПКЯ і СП.

Поділись :
 • Blogosvit
 • del.icio.us
 • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • MyNews
 • Роздрукуй на пам’ять!
 • Technorati
 • TwitThis
 • BobrDobr
 • Digg
 • Furl
 • YahooMyWeb