Галузь діяльності

Бакалавр за спеціальністю 6.090900 «Прилади та системи неруйнівного контролю» підготовлений до професійної діяльності в області неруйнівного контролю (НК) і техінчної діагностики нафтогазового технологічного обладнання, в тому числі і об'єктів інших галузей народного господарства, які підлягають діагностуванню.
Він може працювати на підприємствах і відомствах всіх галузей народного господарства України, в яких необхідний контроль технологічного обладнання з метою визначення можливості їх подальшої безаварійної експлуатації.

ndt

Сфера економічної діяльності бакалавра за спеціальністю « Прилади та системи неруйнівного контролю» це продовження ресурсу роботи технологічного обладання, в якого вийшов проектний термін експлуатації, оптова торгівля засобами неруйнівного контролю та їх сервісне обслуговування, допоміжні послуги з навчання персоналу, їх атестація за окремими напрямками та видами контролю.
Бакалавр може адаптуватися до наступних видів діяльності:
— розробка і впровадження технологічних процесів ТО і ремонту засобів НК;
— розробка і впровадження заходів, направлених на економію матеріальних і трудових ресурсів в НК;
— розробка і впровадження нових технологій для підвищення точності контролю експлуатаційного обладнання;
— організація і транспортування, зберігання, видачі і обліку неруйнівних засобів контролю за їх методами;
— технологічне проектування лабораторій НК;
— підготовка молодших спеціалістів в освітянських закладах;
— проектування нестандартного обладнання, пристроїв і спеціалізованого інструменту, які використовують в НК.
Тобто, в установленому порядку бакалавр може працювати в проектних конструкторських, технологічних установах, занятих розробкою і проектуванням обладнання, органах НК та освітянських закладах.
ndt
Бакалавр в сфері соєї практичної роботи повинен знати рішення наступних типових задач:
— вибір методів проведення НК;
— розробка графіків проведення НК аналіз виконання НК на експлуатаційнихї об'єктах;
— розробка технологічних процесів НК та виготовлення нестандартного обладнання пристроїв і спеціального інструменту;
— участь в роботі по метрологічному забезпечення виробництв;
— аналіз причин неякісного виконання робіт;
— розробка посадових інструкцій для виконавців робіт і інструкцій по забезпеченні безпечних умов і методів праці у відповідності з конкретними умовами виробництва;
— розробка форм ефективної організації лабораторій НК;
— розробка і впровадження технологій НК і ТД об'ктів нафтогазового комплексу;
— диспечерське управління проведенням НК на об'єктах нафтогазового комплексу;
— контроль за виконанням плану проведення НК на об'єктах нафтогазового комплексу;
— розробка та реалізація заходів, направлених на економію матеріальних і трудових ресурсів при виконанні НК і ТД.
Бакалавр повинен вміти:
— перевіряти технічний стан засобів неруйнівного контролю;
— використовувати нормативні дані, діагностичні параметри і технічні нормативи для прогнозування ресурсу технологійного обладнання ;
— розробити інструкцію з техніки безпеки для конкретного робочого місця;
— визначити на основі нормативів необхідну кількість виконавців для НК і ТД;
— перевірити якість НК і ТД;
— аналізувати відмови в роботі вузлів і агрегатів техноогічних об'ктів і запропонувати заходи з підвищення їх надійності;
— проводити аналіз виконання техніко-експлуатаційних показників роботи технологічного обладнання, визначити причини невиконання планових завдань;
— проводити обстеження робочих місць при проведенні НК;
— розробити заходи безпесчної роботи працівників служби НК.
Бакалавр, як соціальна особливість повинен вміти користуватись інформаційними та обчислювальними системами, оцінювати політичні, економічні та соціальні явища в державі та світі спілкуватись державною та, як мінімум, однією з іноземних мов, захищати довкілля та свої права і права підлеглих на основі чинного законодавства.

ndt

На основі оволодіння навчальною програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.090900 « Прилади та системи неруйнівного контролю» може займати наступні посади: дефектоскопіст, ренгеногог, інженер-фізик, інженер з обслуговування обладання НК і ТД, інженер з обслуговування КВПіА, майстер лабораторії НК і ТД, диспечер, інженер-технолог, інженер з ремонту, інженер з підготовки виробництва в підприємствах любих галузей народного господарства при наявності в них засобів НК і ТД.

Поділись :
 • Blogosvit
 • del.icio.us
 • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • MyNews
 • Роздрукуй на пам’ять!
 • Technorati
 • TwitThis
 • BobrDobr
 • Digg
 • Furl
 • YahooMyWeb