Оголошення

Склад ДЕК

Інформуємо Вас про склад ДЕК, дні захисту дипломних проектів і магістерських робіт, дні проведення державного іспиту для студентів спец. ПСНК (каф. МПКЯ і СП) на 2010/2011 н.рік:

Склад ДЕК:

 • голова ДЕК начальник Угерської діагностичної дільниці Івано-Франківського територіального центру НВЦТД «Техдіагаз» "ДК «Укртрансгаз», к.т.н. Берник Зіновій Андрійович.
 • зав. каф. МПКЯ і СП, проф. Кісіль І.С.,
 • проф. каф. МПКЯ і СП Середюк О. Є.,
 • проф. каф. МПКЯ і СП Лютак З. П.,
 • доц. каф. управління виробництвом Станьковська І. М.,
 • доц.каф. безпеки життєдіяльності Кривенко Г.М.,
 • секретар ДЕК асист. каф. МПКЯ і СП Костів Б. В.

2.Дати захисту дипломних проектів і магістерських робіт:

 • 09.06.2011 р.
 • 10.06.2011 р.
 • 13.06.2011 р.
 • 15.06.2011 р.
 • 17.06.2011 р.
 • 20.06.2011 р.

3. Дні здачі державного іспиту (4-ий курс, очна і заочна форми навчання): 16.06.2011р. – очна форма навчання; 16.06.2011р. – заочна форма навчання. 4. Залучити додатково як екзаменаторів до складу ДЕК для прийому державних іспитів:

 • Витвицьку Л.А. – доц. каф. МПКЯ і СП,
 • Боднара Р.Т. – доц. каф. МПКЯ і СП,
 • Стрілецького Ю.Й. – доц. каф. МПКЯ і СП.

Зав. каф. МПКЯ і СП І. С. Кісіль
Завантажити

Поділись :
 • Blogosvit
 • del.icio.us
 • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • MyNews
 • Роздрукуй на пам’ять!
 • Technorati
 • TwitThis
 • BobrDobr
 • Digg
 • Furl
 • YahooMyWeb

Наказ ректора ІФНТУНГ про зміни до положення про оцінювання знань

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Н А К А З

14 квітня 2011 р. м. Івано-Франківськ № 30

Про зміни до «Положення
про систему поточного і підсумкового контролю,
оцінювання знань та визначення рейтингу студентів»

На основі ухвали Вченої ради університету від 02.02.2011 р
(протокол №01/497),

Н А К А З У Ю

1. Провести у весняному семестрі 2010/2011 н.р. експеримент з оцінювання на «відмінно» знань студентів І — ІV курсів денної форми навчання на основі семестрових балів при умові участі їх в екзаменаційній сесії і одержанні на екзамені оцінки рівної 82 бали і більше за 100 бальною шкалою.

2. Внести тимчасові зміни до п. 2.Б «Семестровий контроль», 5 (п'ятий ) абзац (відносно допуску студента до семестрового контролю) «Положення ...» і викласти його в такій редакції:
Студент, допущений до семестрового контролю і який успішно навчався (ПСО > 90 балів), здає екзамен або диференційований залік і йому виставляється оцінка «відмінно» за умови одержання на екзамені оцінки рівної або більше 82 бали (ПСО > 82) за 100 бальною шкалою.
Викладач виставляє рейтингову оцінку (Род) з навчальної дисципліни згідно формули (2) діючого «Положення про систему поточного і підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів».

3. Деканам факультетів ознайомити студентів і викладачів із внесеними тимчасовими змінами в діюче «Положення про систему поточного і підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів» за місяць до початку літньої екзаменаційної сесії 2010/2011 н.р.

4. Розглянути на засіданні методради у місяці червні 2011 р. результати проведеного експерименту з оцінювання знань студентів у весняному семестрі 2010/2011 н.р. і, при необхідності, внести зміни в «Положення про систему поточного підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів».

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Галущака М.О.

Ректор Є.І.Крижанівський

Завантажити
За матерііалами : kisilmv.if.ua

Поділись :
 • Blogosvit
 • del.icio.us
 • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • MyNews
 • Роздрукуй на пам’ять!
 • Technorati
 • TwitThis
 • BobrDobr
 • Digg
 • Furl
 • YahooMyWeb