Розділ 3

 Методи та прилади контролю технологічних параметрів.

1.ОРГАНІЗАЦІЯ І КОМПОНЕНТИ СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО КЕРУВАННЯ КОМПРЕСОРНИМИ СТАНЦІЯМИ

І.В. Назаренко1), М.Я. Николайчук2)

1) Управління магістральних трубопроводів «Київтрансгаз», пр. Комарова, 44, м. Київ, 03065, тел. (8-044) 239-77-04

2) Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
вул. Карпатська,
15, м. Івано-Франківськ, 76019, тел. (8-03422) 4-80-00

Проаналізовано сучасний стан організації систем диспетчерського керування компресорними станціями. Обґрунтовано технічні вимоги з функціональності, уніфікації і спеціальні вимоги при вирішенні поставлених задач. Запропоновано багаторівневу і мультипротокольну архітектуру диспетчерського керування компресорними станціями для ефективного вирішення задач контролю, діагностування і управління на базі уніфікованих апаратно-програмних засобів концерну «Siemens».

Проанализировано современное состояние организации систем диспетчерского управления компрессорными станциями. Обоснованно технические требования из функциональности, унификации и специальные требования при решении поставленных задач. Предложена многоуровневая и мультипротокольная архитектура диспетчерского управления компрессорными станциями для эффективного решения задач контроля, диагностирования и управления на базе унифицированных аппаратно-программных средств концерна «Siemens».

2.ЗАСОТОСУВАННЯ ЕНТРОПІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ ІНФОРМАТИВНИХ ЧАСТИН СИГНАЛІВ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ

С.І. Мельничук, М.Г. Федоришин

“Галицька академія”, вул. Вовчинецька, 227, м. Івано-Франківськ, 76006,
тел. (8-0342) 72-30-23

Розглянуто особливості використання ентропійних характеристик сигналів у вимірювальних каналах систем контролю та керування з метою виділення їх інформативних частин.

Рассмотрены особенности использования ентропийных характеристик сигналов в измерительных каналах систем контроля и управления с целью выделения их информативных частей.

3.ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЛІНІЙНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ (LPR) ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНГІБІТОРНОГО ЗАХИСТУ НАФТОПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ

Р.М. Вишневський1), В.В. Григораш1), І.С. Кісіль2), М.М. Дранчук2),  Б.Л. Литвин1)

1)Науково-дослідний і проектний інститут ВАТ "Укрнафта", Північний бульвар ім. Пушкіна, 2, м. Івано-Франківськ, 76019, тел. (8-03422) 483-35
2)Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
вул. Карпатська,
15, м. Івано-Франківськ, 76019, тел. (8-03422) 460-77

Описано суть методу лінійної поляризації з метою визначення швидкості корозії металевих об’єктів в різних водних середовищах. Представлені результати досліджень корозійної агресивності пластових вод НГВУ „Охтирканафтогаз”. Вказані сфери застосування методу лінійної поляризації, його переваги і недоліки.

Описана суть метода линейной поляризации с целью определения скорости коррозии металлических объектов в разных водных средах. Представлены результаты исследований коррозийной агрессивности пластовых вод НГВУ „Охтырканефтегаз”. Указаны области применения метода линейной поляризации, его преимущества и недостатки.

4.МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІН ЕКОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ В ОКОЛІ ОБ’ЄКТІВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ КОМПЛЕКСІВ

Н.В. Луців1), В.М. Юзевич2)

1) Львівський інститут економіки і туризму, вул. Менцинського, 8, м. Львів, 79007
2) Фізико-механічний інститут ім. Г. Карпенка НАН України, вул. Наукова, 5,
м. Львів, 79601, тел. (80-32) 2296-858, e-mail: yuzevych@ipm.lviv.ua

Розглянуто аспекти моделювання змін екологічних параметрів в околі об’єктів нафтогазовидобувних комплексів з урахуванням теорії ризиків. Запропоновано методики збору і впорядкування інформації про забруднення водних середовищ неконсервативними забруднюючими речовинами.

Рассмотрены аспекты моделирования изменений экологических параметров в коле объектов нефтегазодобывающих комплексов с учетом теории рисков. Предложены методики сбора и благоустройства информации о загрязнении водных сред неконсервативными загрязняющими веществами.

5.АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ НАФТОПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ПЕРВИННИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ І ОБЛАДНАННЯ SIMATIC S7-300

Л.М.Заміховський, М.Я.Николайчук

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
вул. Карпатська,
15, м. Івано-Франківськ, 76019, тел. (8-03422) 480-00

Представлені результати робіт з організації і дослідження апаратно-програмного комплексу для вимірювання рівня нафтопродуктів на основі ультразвукових первинних перетворювачів і обладнання Simatic S7-300, способів дистанційної параметризації і калібрування інтелектуальних первинних перетворювачів фізичних величин на основі протоколу обміну даними HART.

Представлены результаты работ по организации и исследованию аппаратно-программного комплекса для измерения уровня нефтепродуктов на основании ультразвуковых преобразователей и аппаратуры Simatic S7-300, способов дистанционной параметризации и калибровки интеллектуальных первичных преобразователей физических величин на основании протокола обмена данными HART.

Поділись :
 • Blogosvit
 • del.icio.us
 • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • MyNews
 • Роздрукуй на пам’ять!
 • Technorati
 • TwitThis
 • BobrDobr
 • Digg
 • Furl
 • YahooMyWeb
blog comments powered by Disqus