НВФ «Зонд»

НВФ «Зонд» з 1995 р. є головною організацією нафтогазової галузі в сфері неруйнівного контролю та технічної діагностики. У 2001 р. за результатами державної експертизи рішенням Міністерства з питань науки і технологій фірмі „Зонд" надано статус інноваційного центру. Фірма є колективним членом Українського та Російського Товариств з неруйнівного контролю й технічної діагностики, науково-технічної асоціації «Підйомні споруди», членом Клубу лідерів з якості.

Види діяльності та основні етапи організаційного розвитку
Спеціалізацією НВФ «Зонд» є неруйнівний контроль та технічна діагностика (НКТД) об'єктів нафтогазового комплексу. Фірма виконує повний цикл робіт у цій галузі, починаючи від стадії наукових досліджень. На момент утворення фірми основними видами її діяльності були:
1) науково-дослідні роботи, проектування, виготовлення, випробування, впрова-дження та гарантійне обслуговування технічних засобів НКТД нафтогазового обладнання й інструменту;
2) проектування, розроблення, атестація, впровадження і супровід технологій НКТД нафтогазового обладнання й інструменту.
З 1994 року функціонує відділ, основним напрямком діяльності якого є надання послуг з НКТД об'єктів нафтогазового комплексу з використанням власних технологій та ноу-хау: труб нафтового сортаменту і бурових веж (1994 р.), бурового обладнання і посудин (1996 р.), трубопроводів (1997 р.).
У 1995 р. при фірмі створений Атестаційний центр (АЦНК) підготовки й атестації фахівців з неруйнівного контролю для нафтогазової галузі (за ультразвуковим та вихрострумовим методами). У 1997 р. Органом з сертифікації персоналу Держна¬гляд-охоронпраці повноваження АЦНК поширені на інші галузі промисловості, у 1998 р. АЦНК отримало дозвіл на атестацію фахівців за радіаційним методом контролю. На підставі цих повноважень і дозволів НВФ «Зонд» здійснює надання послуг (сертифіковані в TGA) з підготовки та атестації фахівців з неруйнівного контролю.
У 1996 р. НВФ «Зонд» створює й акредитує в Держспоживстандарті України Випро¬бувальну лабораторію, яка в 1999 р. розширює галузь акредитації і перетворюється у Випробувальний центр (ВЦ), в сферу діяльності якого входить надання послуг (сертифіковані в УкрСЕПРО) з сертифікаційних випробувань нафтогазового обладнання, конструкційних і будівельних матеріалів та інших (всього — 19) груп продукції.
Узагальнюючи такий різноплановий досвід, фірма в 1994 році започаткувала проектування, розроблення й впровадження нормативних документів в галузі НКТД.
Для ідентифікації продукції та послуг фірма має власний Знак для товарів і послуг, внесений в Держреєстр.

В НВФ „Зонд" працює висококваліфікований персонал: майже 80% мають вищу освіту, 20% — середню спеціальну, більше 10% — наукові ступені. Понад 25% працю¬ючих — сертифіковані фахівці з неруйнівного контролю й технічної діагностики, 90% робітників мають найвищі розряди.
В структуру фірми входять атестаційний та випробувальний центри, 5 виробничих відділів (виробничо-технічний, науковий, з розробки технічних засобів і методик НКТД з конструкторською групою та двома лабораторіями — перспективних досліджень і комп'ютерних технологій, виробничо-господарський (з автотранспортним парком) та апарат управління. Широкий спектр виконуваних робіт вимагає дуже високої різнопланової кваліфікації працівників і гнучкої організації. Тому для вико¬нання певних робіт або окремих проектів організовуються тимчасові групи з працівників різних підрозділів та служб, функції деяких служб (патентна, стандар¬тизації, архів, склад і т. ін.) виконуються працівниками різних структурних підрозділів на основі посадових інструкцій.
Результати наукової діяльності викладені в двох докторських та семи канди¬датських дисертаціях, в більш як 300 друкованих працях з проблем неруйнівного контролю, в понад 100 звітах про НДР. Співробітниками фірми розроблено 2 держав¬них, 11 галузевих та більше 15 інших стандартів, одержано 13 патентів України, понад 60 авторських свідоцтв та патентів Російської Федерації, Великої Британії, Франції, Німеччини.
Розробки фірми неодноразово відзначались медалями, дипломами, грамотами і широко застосовуються у всіх нафтогазовидобувних регіонах України та СНД, а також в Індії, Лівії, Іраку, Кубі, Болгарії, Чехії, В'єтнамі, Польщі, Китаї.
Фірма більше 25 років співпрацює з підприємствами нафтогазової галузі і за весь час не отримала ні одної рекламації.
НВФ «Зонд» в числі перших в Україні започаткувала в себе впровадження, постійне вдосконалення та добровільну сертифікацію (на відповідність ДСТУ ISO 9001-95) системи управління якістю продукції та послуг фірми (1999 р.), сертифікацію послуг з НКТД та з атестації фахівців, провела акредитацію випробувального центру засобів та технологій неруйнівного контролю. Сертифікована (з 2002 р.) за ДСТУ ISO 9001—2001 система управ¬ління якістю охоплює всі напрямки діяльності і об'єднала локальні системи управління якістю Атестаційного та Випробувального центрів.
Невід'ємною складовою управління якістю є відповідна підготовка та висока кваліфікація персоналу всіх рівнів, постійна оцінка якості роботи всіх працівників, стиму-лювання якісної праці, а також ініціативна участь персоналу фірми у вдоскона¬ленні та чіткому вико¬нанні всіх процесів виробництва продукції та надання послуг.
НВФ «Зонд» систематично бере участь в різних заходах (конкурсах, анкету¬ваннях Української асоціації якості, рейтингових агенцій тощо) для визначення й самооцінки власного рейтингу, проводить постійну самооцінку на основі відгуків споживачів, партнерів, конкурентів та працівників фірми з метою визначення напрямків вдосконалення. Фірма є переможцем та лауреатом різного роду регіональних, галузевих та фахових конкурсів, учасником конкурсу на здобуття Європейської нагороди з якості (1997 р.), переможцем (1996 р., 2002 р.) та лауреатом (2000 р.) Українського націо¬на¬ль-ного конкурсу з якості.

Поділись :
 • Blogosvit
 • del.icio.us
 • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • MyNews
 • Роздрукуй на пам’ять!
 • Technorati
 • TwitThis
 • BobrDobr
 • Digg
 • Furl
 • YahooMyWeb