Підрозділи кафедри МПКЯіСП

При підготовці фахівців за спеціальністю «Прилади та системи неруйнівного контролю» (ПСНК) велике значення має набуття ними практичних навиків з роботи. Тому на кафедрі ведеться постійна робота щодо проведення лабораторних, практичних занять та навчальних практик безпосередньо у виробничих умовах. Філіали кафедри МПКЯ і СП знаходяться на різних підприємствах Івано-Франківської області, де студенти виконують лабораторні та практичні роботи з певних розділів професійно-орієнтованих дисциплін, а також проходять виробничі практики. Всього за час навчання студенти проходять 5 практик. 1-у виробничу практику після другого курсу навчання студенти проходять на таких підприємствах Івано-Франківської області, де є відділи з неруйнівного контролю та технічної діагностики та де здійснюється контроль якості продукції за допомогою засобів вимірювальної техніки різноманітного призначення. Практика здійснюється двома окремими групами під керівництвом викладачів кафедри. Причому студенти обов’язково проходять практику на трьох підприємствах, а також в НДІНГТ ІФНТУНГ. Після 3-го курсу студенти проходять другу виробничу практику на підприємствах згідно з укладеними договорами. Останні три роки студенти проходять практику в установах і закладах не тільки Івано-Франківської області, але і всієї України, як, наприклад, «Придніпровські магістральні трубопроводи», «Львівтрансгаз», «Стрийське УБР» та інші. Специфіка фаху ПСНК передбачає роботу не тільки на підприємствах технічних галузей, але і в медичних закладах, тобто всюди, де є служби і лабораторії неруйнівного контролю та технічної і медичної діагностики. Виробнича та переддипломна практика, яку студенти проходять на початку і в кінці 9-го семестру, відрізняється від попередніх практик конкретизацією і деталізацією завдань з розробки та удосконалення засобів для вимірювання певних якісних параметрів продукції або для контролю за певними процесами. При цьому студенти ознайомлюються з економічною діяльністю підприємства та заходами з безпеки та охорони праці. В значній більшості теми курсових робіт і курсових та дипломного проектів тісно пов’язані з сферами діяльності та галузями тих підприємств, де проходять студенти практику. Третина студентів-дипломників виконують комплексні дипломні проекти, які можуть бути впровадженими у виробництво. Це особливо стосується госпдоговірної і держбюджетної тематики каф. МПКЯ і СП, лабораторних стендів і установок, програмного забезпечення навчального процесу. Тематика дипломних та магістерських робіт також направлена на вирішення конкретних задач нафтогазової промисловості України. Після завершення кожної виробничої та переддипломної практики студенти оформляють звіти, які захищають перед комісіями, до складу яких входять викладачі кафедри. Багато розробок, які студенти описують у своїх звітах, мають практичне значення і застосовуються на підприємствах. Часто практикується запрошення на роботу випускників кафедри в тих установах, де вони попередньо проходили практику.
На створених філіалах кафедри студенти не тільки проходять виробничі практики, але і виконують ряд лабораторних робіт з усіх видів неруйнівного контролю, комп’ютерної томографії, кваліметрії, вимірювальної техніки.
Ведеться робота по постійному розширенню кількості та різноманітностей профілів навчальних баз кафедри. Так нові філії кафедри МПКЯ і СП відкриті в ЗАТ НТЦ «Промтехдіагностика», в лабораторії неруйнівного контролю ВАТ «Івано-Франківський арматурний завод». Продовжується успішне функціонування філій кафедри у НВФ «Зонд», на кафедрі «Променевої діагностики та променевої терапії» і кафедрі «Біофізики» університету «Івано-Франківська медична академія». Значне оновлення лабораторної бази кафедри здійснюється через договори, укладені під час різноманітних науково-технічних конференцій з проблем технічної діагностики та неруйнівного контролю, які відбуваються як в ІФНТУНГ і організовуються каф. МПКЯ і СП так і на інших підприємствах України, які входять в Українське товариство з неруйнівного контролю і технічної діагностики, колективним членом якого є каф. МПКЯ і СП.

Поділись :
 • Blogosvit
 • del.icio.us
 • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • MyNews
 • Роздрукуй на пам’ять!
 • Technorati
 • TwitThis
 • BobrDobr
 • Digg
 • Furl
 • YahooMyWeb