Кафедра МПКЯіСП

Кафедра «Методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції» (МПКЯ і СП) Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) є випусковою для студентів напряму підготовки «Приладобудування», спеціалістів і магістрів спеціальності “Прилади і системи неруйнівного контролю”. Випускники цієї спеціальності здійснюють організацію і проведення неруйнівного контролю різного технологічного обладнання на підприємствах всіх галузей народного господарства, включаючи підприємства легкої, харчової, нафтогазової, медичної і авіакосмічної і інших галузей. В межах вказаної спеціальності з 1999 р. організована за розпорядженням Міністерства освіти і науки України спеціалізація “Методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції”, що є надзвичайно важливо в період ринкової економіки в Україні.

Каф. МПКЯ і СП створена в ІФНТУНГ у травні 1991р. (наказ МОНУ № 28 від 20.05.1991р.) з метою підготовки і випуску фахівців за спеціальністю 19.02 – «Фізичні методи і прилади інтроскопії», з 1995р. – за фахом 7.0909002-"Прилади неруйнуючого контролю для технічної діагностики", з 1999р. – за фахом 7.090903-"Прилади і системи неруйнівного контролю", а з 2009р. — за напрямком підготовки 6.051003 — «Приладобудування», спеціальністю 7.090903 — «Прилади і системи неруйнівного контролю», магістратурою 8.090903 — «Прилади і системи неруйнівного контролю».

З 01.02.1999р. каф. МПКЯ і СП є колективним членом Українського товариства з неруйнівного контролю і технічної діагностики (УТ НК і ТД). В 1996р., 1999р., 2002р., 2005р., 2008р., 2011р. на базі каф. МПКЯ і СП проводилися спеціалізовані н/т конференції і виставки «Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики промислового обладнання», в 2000 р. – н/т конференція «Підвищення ефективності використання поверхнево-активних речовин в нафтогазовидобутку», а також чотири Всеукраїнські науково-практичні конференції студентів і молодих учених «Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання».

В 1994р. створено філію каф. МПКЯ і СП на НВФ «Зонд», в 2000р. – в Івано-Франківському державному центрі з стандартизації, метрології і сертифікації, в 2001р. – в НТЦ «Промтехдіагностика» і на кафедрі «Променевої діагностики» Івано-Франківського національного медичного університету.

З 1995р. по 2013р. кафедрою МПКЯ і СП випущено більше 500 інженерів та магістрів за спеціальностю «Прилади і системи неруйнівного контролю».

З 1997р. кафедрою МПКЯ і СП видається н/т журнал «Методи та прилади контролю якості», який є фаховим виданням ДАК України для спеціалістів спеціальності 05.11.13 – «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» і  05.11.01 – Прилади і методи вимірювання механічних величин. У грудні 2013р. був виданий 31-й номер вказаного науково-технічного журналу.

На базі каф. МПКЯ і СП з квітня 2002р. функціонує спец. вчена рада Д20.052.03 для захисту докторських і кандидатських дисертацій за напрямами 05.11.13, 05.13.07 і 05.01.02, головою якої є зав. кафедри МПКЯ і СП проф. Кісіль І.С. і на кінець вересня 2013 р. на засіданнях якої захищено 5 докторських і 57 кандидатських дисертацій.

При каф. МПКЯ і СП з 1994р. функціонує аспірантура і докторантура очної і заочної форм навчання за спеціальностями 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин, 05.11.01 – Прилади і методи вимірювання механічних величин.

Починаючи з 2000/2001 навчального року студенти вказаної спеціальності згідно дозволу органу з сертифікації «Національного атестаційного комітету України з неруйнівного контролю» за бажанням можуть отримати сертифікат відповідності 1-го або 2-го рівнів, що суттєво підвищує професійний кваліфікаційний рівень бакалаврів, спеціалістів та магістрів – випускників вказаної спеціальності.

Навчальний процес по каф. МПКЯ і СП забезпечують 9 шт. викладачів, в т.ч.: 3 професори, в т.ч. 2 докт. техн. наук, 6 доцентів, в т.ч. 6 канд. техн. наук, навчально-допоміжний і інженерно-технічний персонал в кількості 3 чол.

 

Положення про кафедру можна завантажити за посиланням.

Поділись :
 • Blogosvit
 • del.icio.us
 • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • MyNews
 • Роздрукуй на пам’ять!
 • Technorati
 • TwitThis
 • BobrDobr
 • Digg
 • Furl
 • YahooMyWeb