Публікація у науково-технічному журналі «Методи та прилади контролю якості»

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації наукових статей та практичних оглядів у науково-технічному журналі «Методи та прилади контролю якості» видавництва Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу усіх, чиї наукові інтереси відповідають профілю журналу (науковців та інженерно-технічних працівників, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, студентів).

Зазначимо, що даний журнал входить до переліку наукових фахових видань України. Періодичність виходу журналу – 2 рази на рік: у червні та грудні.

Журнал «Методи та прилади контролю якості» висвітлює основні проблеми та сучасний стан методів технічної діагностики та неруйнівного контролю, приладів та установок для здійснення контролю, відображає наукові та практичні досягнення діяльності вчених вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, виробничих підприємств, потенційних претендентів на вчені ступені і звання в області метрології та інформаційно-вимірювальних технологій, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій та інших споріднених спеціальностей.

Тематика журналу „Методи та прилади контролю якості” охоплює такі розділи:

 1. Методи і засоби неруйнівного контролю
 2. Вимірювання фізико-хімічних параметрів речовин
 3. Методи і прилади вимірювання витрати рідкої і газоподібної фаз
 4. Методи та прилади контролю технологічних параметрів
 5. Математичне моделювання в задачах неруйнівного контролю

Вартість публікації статті в журналі становить 144 грн.

Мова видання: українська, англійська та російська.

Адреса редакції: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, 76019

Тел.: +380 (3422) 72-71-68, тел./факс: +380 (3422) 4-21-39

E-mail: zarichna@nung.edu.ua, andrij-olijnyk@rambler.ru

Пропонуємо ознайомитись із останнім випуском журналу:

http://mpky.nung.edu.ua/content/%E2%84%9635—2015

Останній термін подачі статті у редакцію журналу – 20 травня 2016 р.

Шаблон статті можна завантажити за посиланням.

 

Поділись :
 • Blogosvit
 • del.icio.us
 • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • MyNews
 • Роздрукуй на пам’ять!
 • Technorati
 • TwitThis
 • BobrDobr
 • Digg
 • Furl
 • YahooMyWeb

Запрошуємо на 7‒му Міжнародну науково-технічну конференцію і виставку „Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання”

В Івано‒Франківському національному технічному університеті нафти і газу з 25 по 28 листопада 2014р. відбудеться 7‒ма Міжнародна науково-технічна конференція і виставка „Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання”.

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, НАК „Нафтогаз України”, ПАТ „Укрнафта”, ПАТ „Укртранснафта”, ПАТ „Укртрансгаз”, Українська нафтогазова академія, Українське товариство НК і ТД, НВФ „Ультракон” (Україна), НВФ „Діагностичні прилади” (Україна), НВФ „Зонд” (Україна).

Основні напрямки роботи конференції:

· Фізичні основи неруйнівного контролю (НК) і технічної діагностики (ТД).

 • · Сучасна апаратура для проведення НК і ТД.
 • · Технологія проведення НК і ТД машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання.
 • · Підготовка спеціалістів спец. „Прилади і системи неруйнівного контролю”, „Технічна діагностика і моніторинг”.
 • · Стандартизація, сертифікація і метрологічне забезпечення НК і ТД.

До участі в Мн/т конференції запрошуються вчені та спеціалісти академічних, науково-дослідних і проектних інститутів, вищих навчальних закладів, машинобудівних підприємств, підприємств паливно-енергетичного комплексу, зокрема нафтогазовидобувної, нафтопереробної галузей, підприємств трубопровідного транспорту, зберігання нафти, газу і нафтопродуктів.

Контрольні дати:

Подання заявки на участь – до 28.10.2014 р.

Представлення тез доповідей – до 03.11.2014 р.

Файли для завантаження: запрошення, інформація, заявка.

Адреса і  

телефони оргкомітету конференції:
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, 76019. 

Тел.: (0342), 72-71-52, 72-71-68

Факс: (03422) 400-89, 421-39

E-mail.: zarichna@nung edu.ua, mpkyakaf@gmail.com,

nauka@nung edu.ua
Поділись :
 • Blogosvit
 • del.icio.us
 • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • MyNews
 • Роздрукуй на пам’ять!
 • Technorati
 • TwitThis
 • BobrDobr
 • Digg
 • Furl
 • YahooMyWeb

Інформація про кафедру ”Методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції” для абітурієнтів

Кафедра МПКЯ і СП є випускною кафедрою для бакалаврів напряму «Приладобудування», спеціалістів і магістрів з спеціальності «Прилади і системи неруйнівного контролю».

Як прилади різного призначення, так і специфічні прилади для неруйнівного контролю і технічної діагностики використовуються практично на кожному промисловому підприємстві як нафтогазового профілю, так і інших напрямів діяльності. Це різні УБР, НГВУ, нафтопереробний і газопереробний заводи, «Техдіагаз» і інші промислові підприємства Міністерства палива та енергетики в Івано-Франківській області.

Це «Приладобудівний завод», «Радіозавод», «Індуктор», «Тайко-Електронікс», «Європрилад», «Промтехдіагностика», «Зонд», «Електролюкс», «Слот», «Темпо» і інші підприємства м.Івано-Франківська, на яких безпосередньо випускають прилади як різного, так і специфічного призначення.

Це «Карпатнафтохім», «Бурштинська ТЕЦ», «Івано-Франківське відділення залізничних доріг», «Арматурний завод», «Барва» і інші підприємства Івано-Франківщини, на яких використовуються різні прилади і де обов’язково є служба головного приладиста.

Це не повний перелік тих підприємств і організацій, де вже працюють і можуть в майбутьньму працювати випускники каф. МПКЯ і СП  ІФНТУНГ.

Тепер безпосередньо щодо каф. МПКЯ і СП.

На каф. МПКЯ і СП є 6 навч. лабораторій:

-         з акустичного контролю;

-         з оптичного, теплового і радіаційного видів контролю;

-         з вимірювальної техніки;

-         з електроніки;

-         з обчислювальної техніки;

-         з мікропроцесорної техніки.

Під час навчання студентів на каф. МПКЯ і СП значна увага приділяється

науково-дослідній роботі студентів. Студенти приймають участь із доповідями на різних студ. конференціях в ІФНТУНГ і в інших університетах  України, на виставках, де представляють свої реальні розробки приладів.

Кафедра МПКЯ і СП кожних 2 роки проводить Всеукраїнську науково- практичну конференцію студентів і молодих учених. У 2013р. була вже проведена 4-та така конференція, де доповідали студенти із 7-ми ВНЗ України (Київ, Харків, Львів, Луганськ, Рівне, Одеса, Севастополь).

Були опубліковані  тези цієї конференції на 206 стор. із 142 тезами доповідей студентів. Це перші наукові публікації студентів.

Спеціалісти спец. «Прилади та системи неруйнівного контролю» також вивчають дисципліну «Комп’ютерна томографія в медичній діагностиці» безпосередньо в Івано-Франківському національному медичному університеті. Їх навчають там працювати на різних комп’ютерних томографах. Слід відмітити, що спеціалісти спеціальності «Прилади та системи неруйнівного контролю» запрошуються також на роботу в різні центри комп'ютерної томографії в м. Івано-Франківську.

В даний час на кафедрі створюється лабораторія дистанційного навчання з «Основ вимірювальної техніки», «Схемотехніки» і «Теорії автоматичного керування», де студенти напряму «Приладобудування» і спец. «Прилади та системи неруйнівного контролю» ІФНТУНГ можуть дистанційно (з використанням мережі Internet) і безпосередньо виконувати лабораторні роботи з вказаних дисциплін, а також дистанційно виконувати лабораторні роботи в лабораторіях дистанційного навчання в НУ «Харківський політехнічний інститут», Запоріжський національний технічний університет, технічні університети Німеччини, Австрії, Румунії, Грузії, Вірменії тощо.

Крім цього студенти вказаних вище навчальних закладів України і інших країн можуть виконувати лабораторні роботи з вказаних дисциплін дистанційно в лабораторії дистанційного навчання кафедри МПКЯ і СП.

Поділись :
 • Blogosvit
 • del.icio.us
 • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • MyNews
 • Роздрукуй на пам’ять!
 • Technorati
 • TwitThis
 • BobrDobr
 • Digg
 • Furl
 • YahooMyWeb

Нові РНП

На кафедрі МПКЯ і СП розроблені нові робочі навчальні плани для студентів напряму підготовки «Приладобудування» згідно нових галузевих стандартів Міністерства освіти і науки України.

Поділись :
 • Blogosvit
 • del.icio.us
 • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • MyNews
 • Роздрукуй на пам’ять!
 • Technorati
 • TwitThis
 • BobrDobr
 • Digg
 • Furl
 • YahooMyWeb

Зустріч із представниками TE Connectivity

28.02.14 на каф. МПКЯ і СП відбулася зустріч студентів 3-5 курсів напрямку підготовки «Приладобудування» та спеціальності «Прилади та системи неруйнівного контролю» із представниками компанії TE Connectivity. На зустрічі студенти ознайомилися із майбутніми місцями практики та можливого працевлаштування.

Поділись :
 • Blogosvit
 • del.icio.us
 • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • MyNews
 • Роздрукуй на пам’ять!
 • Technorati
 • TwitThis
 • BobrDobr
 • Digg
 • Furl
 • YahooMyWeb

Новий номер н/т журналу «Методи та прилади контролю якості»

Вийшов новий номер фахового науково-технічного журналу «Методи та прилади контролю якості» — №2 (31), 2013р.

Із змістом та анотаціями статтей можна ознайомитися на веб-сторінці журналу.

В даний час здійснюється прийом статтей у вказаний н/т журнал (№1 (32), 2014р.), який буде виданий у червні 2014р. Вимоги до оформлення можна знайти за посиланням.

Поділись :
 • Blogosvit
 • del.icio.us
 • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • MyNews
 • Роздрукуй на пам’ять!
 • Technorati
 • TwitThis
 • BobrDobr
 • Digg
 • Furl
 • YahooMyWeb